Acompanyament a Infants i Família

La família, un equip. Un equip que navega a la mateix barca, on la dificultat d’un és una oportunitat d’aprenentatge per a  tots. L’acompanyament en família està orientat al benestar de cada un, per assolir el benestar comú.

Quan l’infant, des de la seva sensibilitat, expressa un malestar, sol ser el primer indicador de què potser cal dur a terme petits ajustos a la família. Ens avisa de què alguna cosa vol emergir, expressar-se o sanar en el sí de la família. Així, l’infant esdevé el motor i la guia del canvi. 

Aquest és el motiu pel qual l’acompanyament es realitza amb el fill/a i també amb els adults. Quan l’infant sent acompanyat per la família, s’allibera de la idea que ell és la causa del problema o que el malestar familiar és culpa seva. D’aquesta manera la família esdevé la via de creixement i realització personal, tant per els infants, com pels adults.

En aquest espai es genera un entorn acollidor permetent que allò que podria esdevenir un moviment dolorós emergeixi com a un moviment sanador.

Caminar i créixer en família permet descobrir la missió familiar, el sentit més gran que ens uneix i ajuda a transitar amb suavitat per les dificultats i sortir-ne reforçats.

FORMAT

Acompanyament quinzenal amb el fill/a. *Infants a partir de 6 anys.

Acompanyament mensual amb l’adult. Opció de fer sessions quinzenals.

  • Sessions en equip. Opció, si s’escau, de realitzar sessions amb tots els membres de la família. Un espai amb dinàmiques d’aprenentatge junts.
  • Taller de constel·lacions familiars. Opció de realitzar la constel·lació familiar, oferint una visió més àmplia dels patrons, lleialtats familiars i els vincles que afecten a la família, per sanar i facilitar un bon lloc dins del sistema.

Dies i hores a concretar.

INVERSIÓ: 50€ la sessió individual.

* Cal entrevista prèvia amb els pares.

* És necessari que un adult, com a mínim, realitzi el seu propi treball personal. Hi ha la opció que els dos adults realitzin el seu propi procés amb terapeutes- referents diferents.

Disseny: Jordi Pinós · Programació web: Marc Julià · Fotografia: Jordi Rafel · Creació artística vimat: Josep Mercader i Magda Martínez · Jardineria: Eduard Pey · Exposició: Viatjant des del Cor